Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, įvykusio 2019 m. sausio 31 d., sprendimai

Numeris: T1-1

Posėdžio protokolas

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-3 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo, darbo užmokesčio, kadencijos laikotarpio nustatymo 
Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolierės Liucijos Kiniulienės tarnybos santykių tęstinumo
Nr. T1-6 Dėl E. J. atleidimo iš darbo (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-7 Dėl E. J. priėmimo į Šilalės r. mokyklos direktoriaus pareigas (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo NEGALIOJA nuo 2019-09-01
Nr. T1-9 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Aleksandro Stulginskio paminklui
Nr. T1-10 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Simono Gaudėšiaus paminklui
Nr. T1-11 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. patvirtinimo
Nr. T1-14 Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos
Nr. T1-15 Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos
Nr. T1-16 Dėl sutikimo pertvarkyti Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ir Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos struktūrą
Nr. T1-17 Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais
Nr. T1-18 Dėl leidimo rengti Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos teritorijos specialųjį planą
Nr. T1-19 Dėl kelio servituto
Nr. T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ pakeitimo
Nr. T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-22 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Šilalės ir Šakių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“
Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-24 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2019 metų veiklos programai
Nr. T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-27 Dėl mokamų paslaugų kainų nustatymo
Nr. T1-28 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-29 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019–2020 metams ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo
Nr. T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo
Nr. T1-31 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Katalogas: Tarybos sprendimai