Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vykusio 2015 m. kovo 27 d. sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 

Nr. T1-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai“ pakeitimo

Nr. T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-43 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-44 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais

Nr. T1-45 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-47 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-48 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-50 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-51 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-52 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-53 Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-54 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-55 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-56 Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-57 Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-59 Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-60 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-61 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-62 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-65 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-66 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pajūrio seniūnijos Pajūrio gyvenamojoje vietovėje

Nr. T1-67 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-68 Dėl Šilalės miesto bendrojo plano ir Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano koregavimo

Nr. T1-69 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo 

Nr. T1-71 Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo

Nr. T1-72 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pagal panaudos sutartį

Nr. T1-73 Dėl patalpų atidalijimo

Nr. T1-74 Dėl gatvių įregistravimo

Nr. T1-75 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-77 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-78 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-79 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-80 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo

Nr. T1-82 Dėl Trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-84 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-85 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-86 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-87 Dėl mokamos paslaugos kainos Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje

Nr. T1-88 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-89 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-90 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-91 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-92 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-93 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-95 Dėl kreipimosi į teismą

Nr. T1-96 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai