Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vykusio 2015 m. kovo 27 d. sprendimai

Dėl Trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-84 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

T1-85 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

T1-86 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

T1-87 Dėl mokamos paslaugos kainos Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje

T1-88 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-89 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-90 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-91 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-92 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-93 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo

T1-95 Dėl kreipimosi į teismą

T1-96 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai