Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio, įvykusio 2021 m. birželio 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-159 Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2021 m. vasario 18 d. teikime „Savivaldybės tarybos narės Loretos Kalnikaitės įgaliojimų netekimo procedūrai pradėti“ išdėstytų faktų tyrimo“

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-163 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-166 Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“ pakeitimo

Nr. T1-168 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai atlikti užsakovo funkcijas

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos gatvių pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo

Nr. T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos gatvių pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo

Nr. T1-172 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

Nr. T1-173 Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai