Savivaldybės tarybos 18 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. rugsėjo 25 d., sprendimai

Numeris: T1-363

Sprendimų sąrašas

Dėl konkurso organizavimo viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti

Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (1.9. punktas NEGALIOJA nuo 2010-02-18)

Dėl gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kurių remontas Savivaldybei ekonomiškai nenaudingas, sąrašo patvirtinimo ir leidimo juos parduoti

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Tenenių seniūnijoje, Tenenių gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Žadeikių seniūnijos Žadeikių gyvenamojoje vietovėje

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB Kvėdarnos komunaliniam ūkiui

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Gedmina“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės merui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Žadeikių seniūnijai

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių individualiosios ugdymo programos tvirtinimo

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl pradinių klasių komplektų Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos Bytlaukio ir Kūtymų pradinio ugdymo skyriuose 2008-2009 mokslo metais

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Bilionių pradinio ugdymo skyriaus

Dėl klasių komplektų skaičiaus patikslinimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2008-2009 mokslo metais

Dėl priedo prie tarnybinių atlyginimų nustatymo už vadovavimą gimnazijai

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Šilalės rajono švietimo įstaigų darbuotojams

Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo

Dėl papildomo darbo

Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Dėl leidimo pasirašyti kelių remonto sutartis

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-239 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl įkainių UAB „Šilalės autobusų parkas“ nustatymo

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nuostolių kompensavimo

Dėl patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 74, Pajūrio miestelyje, Pajūrio seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, paskirties pakeitimo

Dėl patalpų perdavimo Traksėdžio seniūnijai

Dėl patalpų perdavimo Didkiemio seniūnijai

Dėl patalpų perdavimo Bijotų seniūnijai

Dėl patalpų perdavimo Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinei mokyklai

Dėl patalpų perdavimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinei mokyklai

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl vandens nugeležinimo įrenginių perdavimo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos šilumos kainos nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-111 patvirtinto 2008 metų melioracijos darbų sąrašo pakeitimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro pertvarkymo

Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo

Dėl maksimalaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, skaičiaus (etatų) patvirtinimo

Dėl Savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo

Dėl laisvalaikio ir sporto komplekso žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Kovo 11-osios g. 15, detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Tauragės g. 1, detaliojo plano tvirtinimo

Dėl V. Kromelio žemės sklypo, esančio Šiauduvos kaime, Laukuvos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, detaliojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Bijotų, Kvėdarnos, Laukuvos ir Tenenių seniūnijų teritorijose esančių automobilių stovėjimo aikštelių įtraukimo į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus buhalterinę apskaitą

Dėl įgaliojimo suteikimo Administracijos direktoriui

Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 12, Šilalėje, išnuomojimo

Dėl negyvenamųjų patalpų išnuomavimo Didkiemio k., Didkiemio seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Traksėdžio seniūnijai

Dėl leidimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai pasirašyti statybos rangos sutartį

Dėl lėšų skyrimo leidiniui „Turizmas Šilalės rajone“ išleisti

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas viešajai įstaigai Pajūrio ambulatorijai Žvingių medicinos punkto patalpų remontui

Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės administracijos direktoriui

Katalogas: Tarybos sprendimai