Savivaldybės tarybos 34 posėdžio, vykusio 2010 m. vasario 18 d., sprendimai

Numeris: T1-54

sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo

Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto Savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Dėl pritarimo projekto „Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“ įgyvendinimui

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP2-4.4-SM-02 „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-313 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo

Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo

Dėl patalpų panaudos Jucaičių kaimo bendruomenei

Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

Dėl 2009 m. birželio 18 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-168 patvirtintų Gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Šilalės mieste ir rajone taisyklių pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu gautos labdaros ir paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos komisijos sudarymo

Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareiginių nuostatų

Dėl leidimo rengti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą

Katalogas: Tarybos sprendimai