Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, vykusio 2015 m. birželio 26 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo 

Nr. T1-138 Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo 

Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo 

Nr. T1-140 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-142 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Nr. T1-143 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos tipo pakeitimo ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-149 Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-152 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitai

Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo 

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Nr. T1-158 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-159 Dėl Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo

Nr. T1-160 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Nr. T1-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-163 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-164 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 

Nr. T1-166 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo 

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-169 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-171 Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Nr. T1-173 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl pavedimo vykdyti Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją 

Nr. T1-177 Dėl dalyvavimo Tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG EUROPE projekte „Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NonHazCity)“

 

Katalogas: Tarybos sprendimai