Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio, vykusio 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Balsavimo rezultatai

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Nr. T1-288 Dėl lėšų, skirtų savivaldybių išlaidoms, numatomoms patirti ar patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti 2014 metais, paskirstymo

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-290  Dėl pritarimo kreipimosi projektui

Nr. T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2015 – 2018 metams patvirtinimo

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Nr. T1-293 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Nr. T1-294 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis dėl senaties termino ir jų nurašymo

Nr. T1-295 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr. T1-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo

Nr. T1-298 Dėl atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Nr. T1-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Nr. T1-301 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Katalogas: Tarybos sprendimai