Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, vykusio 2022 m. liepos 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-170 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Konradui Bastianui

Nr. T1-171 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Kaziui Misiui

Nr. T1-172 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Linkevičiui

Nr. T1-173 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Daliai Grinkevičiūtei

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-178 Dėl įgaliojimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriui

Nr. T1-179 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai papildomo klasės komplekto išlaikymui

Nr. T1-180 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-182 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-183 Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn“ pakeitimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-14 “Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo savivaldybei nuosavybės teise” pakeitimo

Nr. T1-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 ,,Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai