Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vykusio 2015 m. liepos 30 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-178 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Nr. T1-179 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-180 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje“ pakeitimo

Nr. T1-183 Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje

Nr. T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 424 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo 

Nr. T1-186 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvoje, Varnių g., nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-187 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Požerės k., Medvėgalio g. 7, nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-188 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-189 Dėl Savivaldybės viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo

Nr. T1-190 Dėl gatvės įregistravimo

Nr. T1-191 Dėl nekilnojamojo daikto įregistravimo

Nr. T1-192 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Nr. T1-193 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos

Nr. T1-195 Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“

Nr. T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-167 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų  koeficientų nustatymo“  pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimai