Savivaldybės tarybos 14 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. balandžio 30 d., sprendimai

Numeris: T1-175

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolieriaus konkurso vykdymo komisijos sudarymo

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo

Dėl tarnybinių transporto priemonių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir perskirstymo, naudojimo bei atsiskaitymo už išvykusius mokinius tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintos Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono objektų, finansuojamų iš 2008 m. kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, sąrašo patvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas investicijų projekto „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, rekonstravimas“ bendrafinansavimui

Dėl dalyvavimo Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programoje

Dėl pritarimo paraiškai

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojimų suteikimo Martyno Mažvydo bibliotekai

Dėl 2009-2012 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų sąrašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo programos 2008-2010 metams tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ veiklos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ veiklos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ veiklos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ veiklos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ veiklos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio veiklos

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro 2007 metų metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto ir leidimo jį nurašyti

Dėl mokyklų autobusų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo (NEGALIOJA 1 punktas nuo 2010-04-29)

Dėl leidimo parduoti turtą

Dėl patalpų perdavimo Girdiškės kaimo bendruomenei

Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl Šilalės miesto gyvenamųjų namų kvartalo prie Paparčių ir Kvėdarnos gatvių detaliojo plano tvirtinimo

Dėl leidimo statyti koplyčią Laukuvos miestelio naujosiose kapinėse

Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisijos nuostatų tvirtinimo

Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone priemonių plano 2008-2009 metams patvirtinimo

T1-172

Dėl negyvenamųjų patalpų J. Basanavičiaus g. 4, Šilalėje, išnuomavimo

Dėl Laisvalaikio ir sporto komplekso detaliojo plano rengimo

Dėl patalpų nuomos sutarties nutraukimo

Katalogas: Tarybos sprendimai