Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19-ojo posėdžio, vykusio 2012 m. spalio 31 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sprendimų sąrašas

T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

T1-269 Dėl leidimo rengti paraišką „Šilalės švietimo pagalbos tarnybos pastato apšiltinimas“

T1-270 Dėl leidimo rengti paraišką „Administracinių patalpų apšiltinimas Palentinio kaime“

T1-271 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-272 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Laukuvos seniūnijos Ruskių gyvenamojoje vietovėje

T1-273 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo papildomų lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2012 m. objektų sąrašo patvirtinimo

T1-274 Dėl 2011 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų patvirtinimo

T1-275 Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T1-276 Dėl turto perdavimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

T1-277 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn“ papildymo

T1-279 Dėl privačios žemės sklypo pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

T1-280 Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrui

T1-281 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, sąrašo patvirtinimo

T1-282 Dėl VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos patalpų vertės didinimo ir panaudos sutarties pakeitimo

T1-283 Dėl sutikimo reorganizuoti Biudžetinę įstaigą Šilalės rajono socialinių paslaugų centrą

Katalogas: Tarybos sprendimai