Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, įvykusio 2020 m. balandžio 3 d., sprendimai

Numeris: T1-119

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-94 Dėl Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės rajono  savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu, tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-95 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T1-96 Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

T1-97 Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

T1-98 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu

T1-99 Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu

T1-100 Dėl Funkcinės zonos “Tauragė+” plėtros strategijos patvirtinimo

T1-101 Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą nuo 2021 metų  iki 2030 metų

T1-102 Dėl leidimo rengti Šilalės rajono turizmo rinkodaros planą

T1-103 Dėl Šilalės rajono teritorijoje esančių kapinių laidojimo duomenų skaitmeninimo

T1-104 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

T1-105 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

T1-106 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijai

T1-107 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai

T1-108 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

T1-109 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

T1-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo

T1-111 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-112 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-113 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-114 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-115 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-116 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

T1-118 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai