Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20-ojo posėdžio, vykusio 2012 m. lapkričio 29 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio sprendimų sąrašas

T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

T1-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo

T1-286 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

T1-287 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T1-288 Dėl kompleksinės pagalbos Šilalės rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios

T1-289 Dėl projekto „Geriamo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“

T1-290 Dėl valstybinės miško žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-291 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams

T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

T1-293 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-294 Dėl pastatų (patalpų) esminio pagerinimo darbų verčių perdavimo

T1-295 Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namams

T1-296 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas ir ilgalaikį materialųjį turtą

T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-409 pripažinimo netekusiu galios

T1-298 Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo

T1-299 Dėl projekto „Integralios pagalbos teikimas Šilalės rajone“ tęstinumo užtikrinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai