Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 27 d., sprendimai

Tarybos posėdžio I dalis        Tarybos posėdžio II dalis         Tarybos posėdžio III dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

 

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

Nr. T1-3 Dėl Gedemino Sungailos atšaukimo iš seniūnaičio pareigų

Nr. T1-4 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai

Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-6 Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui

Nr. T1-7 Dėl leidimo rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus, Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą

Nr. T1-8 Dėl leidimo tapti projekto partneriu

Nr. T1-9 Dėl leidimo rengti Šilalės rajono nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022 – 2027 metų veiksmų planą

Nr. T1-10 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-11 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-12 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-13 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-14 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-17 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo

Katalogas: Tarybos sprendimai