Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vykusio 2018 m. rugsėjo 27 d., sprendimai

Numeris: T1-199    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2018 m. vasario  20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2018 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

Nr. T1-200  Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-201 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus  biudžetinėse įstaigose  nustatymo
Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais“ pakeitimo
Nr. T1-203 Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-204 Dėl leidimo rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką pagal priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“
Nr. T1-205 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartį
Nr. T1-206 Dėl prisidėjimo prie investicijų projekto „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, Kovo 11-osios g. 15, sporto salės statyba“ įgyvendinimo
Nr. T1-207 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo  reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo
Nr. T1-208 Dėl butų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų
Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. K.
Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos J. R.
Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos K. L.
Nr. T1-212 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijai
Nr. T1-213 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai
Nr. T1-214  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijai
Nr. T1-215 Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-216 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-217 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo
Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo
Nr. T1-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo 

Katalogas: Tarybos sprendimai