Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2014 m. spalio 30 d., sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-224 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-308 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salių nuomos dydžio nustatymo ir nuomos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-226 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-421 „Dėl leidimo nuomoti ilgalaikį materialųjį daiktą, nuompinigių ir kainų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

Nr. T1-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo

Nr. T1-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-389 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-266 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-388 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-234 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Nr. T1-235 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

Nr. T1-236 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-237 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą

Nr. T1-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo“ pakeitimo

Nr. T1-240 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 405 „Dėl Šilalės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-244 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Nr. T1-245 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos teikiamos šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-181 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-250 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2015 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Nr. T1-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų globos paslaugų kainos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-253 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo

Nr. T1-254 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai