Savivaldybės tarybos 26 – ojo posėdžio, įvykusio 2009 m. gegužės 7 d., sprendimai

Numeris: T1-165

Sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų taupymo 2009 metų priemonių plano patvirtinimo

Dėl 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-1396 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T1-1244 „Dėl biudžetinių įstaigų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, darbuotojų skaičiaus (etatų) nustatymo“

Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2009 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2008-2011 m. patvirtinimo“ papildymo

Dėl paraiškos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ rengimo

Dėl paraiškos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ rengimo

Dėl investicijų projekto rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2010-2012 metų programai

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

Dėl valstybinės žemės sklypų valdymo patikėjimo teise

Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos programos patvirtinimo

Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisijos sudėties pakeitimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2008 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2008 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ 2008 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ 2008 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2008 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio 2008 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio reorganizavimo

Dėl komunalinių atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo paslaugų laikinos kainos nustatymo

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl patalpų panaudos Iždonų kaimo bendruomenei

Dėl patalpų panaudos Jomantų kaimo bendruomenei

Dėl sporto aikštelės ir stoginės panaudos Vingininkų kaimo bendruomenei

Dėl sporto aikštelės panaudos Tūbinių kaimo bendruomenei

Dėl patalpų ir sporto aikštelės panaudos Jucaičių kaimo bendruomenei

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai