Savivaldybės tarybos 33 posėdžio, vykusio 2006 m. kovo 27 d., sprendimai

Numeris: T1-1053

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-04-30 sprendimo Nr. T1-414 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-15 sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr. T1-116 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Dėl Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone priemonių plano 2006-2009 m. tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2005 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo ir šių lėšų paskirstymo.

Dėl atstovavimo UAB ,,Šilalės komunalinis ūkis“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl dalies lėšų skyrimo investicinio projekto „Dienos centro įkūrimas ir socialinių paslaugų sutrikusio intelekto asmenims prieinamumo didinimas Šilalės rajone“ vykdymui.

Katalogas: Tarybos sprendimai