Savivaldybės tarybos 15 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. gegužės 29 d., sprendimai

Numeris: T1-217

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo gyvenamosiose vietovėse

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2009 metams

Dėl tarnybinių atlyginimų priedų dydžio nustatymo Pajūrio vaikų globos namų darbuotojams

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės steigimo

Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo programos 2008-2010 metams tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Dėl priedo prie tarnybinių atlyginimų nustatymo už vadovavimą gimnazijai

Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo

Dėl priedo nustatymo Daliai Baliutavičienei

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Šilalės rajono švietimo įstaigų darbuotojams

Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T1-216 patvirtintos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. patvirtinimo

Dėl leidimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai sudaryti sutartį

Dėl leidimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinei mokyklai rengti ir teikti paraišką

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Požerės pradinio ugdymo skyriaus pastato remonto projektui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi nustatymo nuolatinės komisijos sudarymo (1 punktas NEGALIOJA nuo 2009-12-30)

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų nustatymo

Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Dėl gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kurių remontas savivaldybei ekonomiškai nenaudingas, sąrašo patvirtinimo ir leidimo juos parduoti

Dėl nuomos mokesčio įsiskolinimo nurašymo

Dėl patalpų paskirties pakeitimo

Dėl ilgalaikio turto nuomos sutarties nutraukimo

Dėl patalpų perdavimo Šiauduvos kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Drobūkščių kaimo bendruomenei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-111 patvirtinto 2008 metų melioracijos darbų sąrašo pakeitimo

Dėl apmokėjimo už globos paslaugas

Dėl ŽŪB „NEMATEKAS“ parduotuvės detaliojo plano tvirtinimo

Dėl UAB „BALTMAKS“ parduotuvės detaliojo plano tvirtinimo

Dėl UAB „TELE 2“ radijo ryšio bazinės stoties detaliojo plano tvirtinimo

Dėl papildomų lėšų, skirtų Šilalės rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, paskirstymo

Dėl pritarimo Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro paraiškai

Dėl pritarimo paraiškai „Baltijos turizmo tinklo vystymas Via Hanseatikos plėtros zonoje (VHB-Zone)“

Dėl patalpų perdavimo Klaipėdos teritorinei ligonių kasai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinaciniam centrui

Katalogas: Tarybos sprendimai