Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio, vykusio 2013 m. gruodžio 19 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

Nr. T1-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-291 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 13 punkto pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos patvirtinimo

Nr. T1-293 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Nr. T1-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Nr. T1-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Nr. T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

Nr. T1-298 Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo

Nr. T1-299 Dėl Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-300 Dėl Valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-301 Dėl stoginės nurašymo ir 2009 m. gegužės 15 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. B6-73(T) patikslinimo

Nr. T1-302 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pagal panaudos sutartį

Nr. T1-303 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

Nr. T1-304 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ pagal panaudos sutartį

Nr. T1-305 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo

Nr. T1-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos papildymo

Nr. T1-307 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 pakeitimo

Nr. T1-308 Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo

Nr. T1-309 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Nr. T1-310 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2014 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Nr. T1-311 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2014-2018 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai