Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, įvykusio 2019 m. rugpjūčio 30 d., sprendimai

Numeris: T1-183

Posėdžio protokolas

Nr. T1-183 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo

Nr. T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo“

Nr. T1-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais“ pakeitimo

Nr. T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl E. J. priėmimo į Šilalės r. mokyklos direktoriaus pareigas“, pakeitimo

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-192 Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Nr. T1-193 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti Šilalės rajono objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-194 Dėl pritarimo teikti paraišką

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (neskelbtinas)

Nr. T1-199 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos V. K. (neskelbtinas)

Nr. T1-200 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo

Nr. T1-203 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-204 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Prano Vytauto Būdvyčio g. 2, Tenenių mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo

Nr. T1-205 Dėl pritarimo projekto „Socialinės atskirties mažinimas, skatinant savanorystę ir kuriant tam infrastruktūrą Lietuvoje ir Lenkijoje“ įgyvendinimui

Nr. T1-206 Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas

Nr. T1-207 Dėl Arūno Betingio atleidimo iš Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Katalogas: Tarybos sprendimai