Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vykusio 2016 m. sausio 28 d., sprendimai

Numeris: Posėdžio protokolas Sprendimų sąrašas Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų darbo plano patvirtinimo Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono […]

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-3 Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo

Nr. T1-4 Dėl pritarimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektui

Nr. T1-5 Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti

Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-7 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-8 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-10 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų neatleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (priedas neskelbiamas laikantis asmens duomenų apsaugos)

Nr. T1-11 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Nr. T1-12 Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-13 Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams

Nr. T1-14 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-18 Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“

Nr. T1-19  Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

Katalogas: Tarybos sprendimai