Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, vykusio 2014 m. rugpjūčio 21 d., sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-166 Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo

Nr. T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl pritarimo Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Nr. T1-169 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą

Nr. T1-170 Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-171 Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai

Nr. T1-172 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo

Nr. T1-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-105 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo

Nr. T1-178 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Nr. T1-179 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas aikštelės įrengimui

Nr. T1-180 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-181 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo

Nr. T1-182 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr. T1-183 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai