Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vykusio 2024 m. kovo 7 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-6 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo‘‘ pakeitimo

Nr. T1-48 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-49 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-50 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-51 Dėl prioritetinės valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybėje eilės patvirtinimo

Nr. T1-52 Dėl elektros oro linijų pirkimo

Nr. T1-53 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-54 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-332 „Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą“ pakeitimo

Nr. T1-56 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės

Katalogas: Tarybos sprendimai