Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, įvykusio 2019 m. birželio 21 d., sprendimai

Numeris: T1-130    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
Nr. T1-131 Dėl Valdemaro Jasevičiaus paskyrimo į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
Nr. T1-132 Dėl pavedimo Martynui Remeikiui
Nr. T1-133 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo
Nr. T1-134 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-136 Dėl  Šilalės rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo
Nr. T1-137 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo  Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų)  skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios
Nr. T1-140 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d.  sprendimo Nr. T1-158 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-141 Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų
Nr. T1-142 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-143 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui“ pakeitimo
Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų
Nr. T1-146 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus
Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus  skyrimo“ pakeitimo
Nr. T1-148 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 
Nr. T1-149  Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą
Nr. T1-150 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo
Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos
Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai