Savivaldybės tarybos 27 posėdžio, vykusio 2005 m. rugpjūčio 31 d., sprendimai

Numeris: T1-844

sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-15 sprendimo Nr. T1-12 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Dėl Administracinės komisijos prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės krašto muziejaus nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės krašto muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo.

Dėl priedo skyrimo VšĮ Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centro direktorei Vilijai Pocevičienei.

Dėl maitinimo normos nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo” pakeitimo.

Dėl Almos Uznienės atleidimo iš Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl pavedimo Daliai Baliutavičienei.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl gautų viršplaninių pajamų tikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-614 patvirtinto savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl priedų tvirtinimo švietimo įstaigų darbuotojams.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-672 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos“ pakeitimo.

Dėl sutikimo perimti turtą.

Dėl užsakovo funkcijų.

Katalogas: Tarybos sprendimai