Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio, vykusio 2014 m. vasario 20 d., sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-34 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-35 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Nr. T1-37 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

Nr. T1-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014-2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo

Nr. T1-41 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2015-2017 metų programai

Nr. T1-42 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Šėrikų gyvenamojoje vietovėje

Nr. T1-43 Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-44 Dėl leidimo rengti ir teikti papildomo finansavimo paraišką projektui „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“

Nr. T1-45 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Nr. T1-46 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai pagal panaudos sutartį

Nr. T1-47 Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo

Nr. T1-48 Dėl transporto priemonės perdavimo Birutės ir Albino Balsevičių šeimai pagal panaudos sutartį

Nr. T1-49 Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo

Nr. T1-51 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-52 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos

Nr. T1-53 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-54 Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano patvirtinimo

Nr. T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai