Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio, vykusio 2013 m. lapkričio 28 d., sprendimai

Numeris:  

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio sprendimų sąrašas

Rajono savivaldybės tarybos 34 posėdžio protokolas

T1-263 Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

T1-265 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo

T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo

T1-268 Dėl Laukuvos miestelio Laisvės gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-269 Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano tvirtinimo

T1-270 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

T1-271 Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, ir Lengvatų sąrašų patvirtinimo

T1-272 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo

T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-171 pripažinimo netekusiu galios

T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-286 pripažinimo netekusiu galios

T1-275 Dėl Šilalės rajono 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programos patvirtinimo

T1-276 Dėl Šilalės rajono 2014-2018 metų programos „Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima“ patvirtinimo

T1-277 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programos patvirtinimo

T1-278 Dėl Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programos patvirtinimo

T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programos patvirtinimo

T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-29 patvirtinto 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo

T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pakeitimo

T1-282 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

T1-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ir kompostuojamų bioskaidžių bei žaliųjų atliekų deklaravimo tvarkos aprašo papildymo

Katalogas: Tarybos sprendimai