Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-183 

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-220 ,,Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos“ pakeitimo

Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projekte

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-96 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas“ pakeitimo

Dėl turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Darbuotojų, dirbančių Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, mokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai