Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-183 

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-220 ,,Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos“ pakeitimo

Nr. T1-177 Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projekte

Nr. T1-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-96 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nuomotis patalpas“ pakeitimo

Nr. T1-179 Dėl turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-180 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-182 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-183 Dėl Darbuotojų, dirbančių Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose, mokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai