Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, vykusio 2014 m. gegužės 29 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sprendimų sąrašas

Rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio protokolas

T1-132 Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

T1-133 Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

T1-134 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo

T1-135 Dėl Kvėdarnos miestelio Žibučių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-136 Dėl pritarimo Lietuvai pagražinti draugijos Šilalės skyriaus teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

T1-137 Dėl pritarimo Bytlaukio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

T1-138 Dėl pritarimo Upynos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

T1-139 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

T1-140 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą

T1-141 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą

T1-142 Dėl 2014 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

T1-143 Dėl sutikimo perimti Tauragės profesinio rengimo centro Pajūrio skyriaus pastatus

T1-144 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams

T1-145 Dėl 2014 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

T1-146 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

T1-147 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos taikymo

T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai