Savivaldybės tarybos 13 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. kovo 27 d., sprendimai

Numeris: T1-130.

Sprendimų sąrašas

Dėl Vilijos Pocevičienės atleidimo iš VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigų

Dėl Šilalės rajono saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB Kvėdarnos komunaliniam ūkiui

Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui ir biudžetinėms įstaigoms

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T1-549 „Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ pakeitimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl kategorijų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui ir jo filialams tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, naudojimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1382 patvirtintos Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 13 punkto pakeitimo

Dėl mokesčio už padidintą ir specifinę taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės miesto ir rajono gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo

Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Dėl valstybės turto perėmimo

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybei

Dėl patalpų perdavimo Balsių kaimo bendruomenei „Paneruotis“

Dėl patalpų perdavimo Požerės kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Tūbinių kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Visdžiaugų kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Žadeikių kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Bytlaukio kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Žvingių kaimo bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo Kaltinėnų miestelio bendruomenei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Upynos bendruomenei“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl vandens nugeležinimo įrenginių perdavimo UAB „Šilalės vandenys“ papildymo

Dėl riedutininkų ir riedlenčių aikštelės ir jos įrenginių perdavimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2008 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2008 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl Šilalės rajono 2008 metų melioracijos darbų sąrašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2007 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo

Dėl įgaliojimo Šilalės rajono savivaldybės merui

Dėl personalinių priedų nustatymo viešųjų įstaigų vadovams

Dėl priemokos prie pareiginės algos Savivaldybės merui, mero pavaduotojui, Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui skyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2008 m. veiklos programos tvirtinimo

Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmėmis tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl sutarties formos kompensacijoms skaičiuoti tvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo

Dėl patalpų perdavimo Grimzdų kaimo bendruomenei ,,Saulietekis“

Dėl patalpų perdavimo Bilionių kaimo bendruomenei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-1280 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“

Dėl atstovo delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą

Dėl turto perėmimo

Dėl Filomenos Kačinskienės degalinės statybos detaliojo plano tvirtinimo

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės vandenys“

Katalogas: Tarybos sprendimai