Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 28 d., sprendimai

Numeris: T1-160

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-83 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ pakeitimo

Nr. T1-144  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-145 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai

Nr. T1-146 Dėl lėšų skyrimo projektui „Balsių tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-148 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono  atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-149 Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-151 Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šilalės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo

Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-156 Dėl gelbėjimo paslaugų organizavimo Paršežerio ežero maudyklos paplūdimyje ir lėšų skyrimo

Nr. T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,  sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-158 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-159 Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir įsipareigojimo perimti turtą

Nr. T1-160 Dėl leidimo vykdyti vietinės reikšmės kelių, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių lėšų viešuosius pirkimus ir rangos darbus

Katalogas: Tarybos sprendimai