Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 28 d., sprendimai

Numeris: T1-160

Posėdžio protokolas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-83 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai

Dėl lėšų skyrimo projektui „Balsių tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono  atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šilalės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Dėl gelbėjimo paslaugų organizavimo Paršežerio ežero maudyklos paplūdimyje ir lėšų skyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,  sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir įsipareigojimo perimti turtą

Dėl leidimo vykdyti vietinės reikšmės kelių, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių lėšų viešuosius pirkimus ir rangos darbus

Katalogas: Tarybos sprendimai