Savivaldybės tarybos 38 posėdžio, vykusio 2006 m. lapkričio 6 d., sprendimai

Numeris: T1-1278

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-04-30 sprendimo Nr. Tl-414 pakeitimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-1187 patvirtinto kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyt

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti 2006 m., objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalių įkainių patvirtinimo

Dėl 2006 m. liepos 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-1154 patvirtintų privatizavimo komisijos nuostatų pakeitimo

Dėl savivaldybės nuosavybės ir kitų daiktinių teisių registravimo nekilnojamojo turto registre tvarkos patvirtinimo

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir Šilalės rajono Savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr.T1-692 pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais taisyklių

Dėl kuro kainų mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvirtinimo

Dėl kompensacijų skaičiavimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi politikos aprašo tvirtinimo

Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Gedmina“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1- 918 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T1 – 1203 „Dėl priedų tvirtinimo švietimo įstaigų darbuotojams‘‘ pakeitimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinaciniam centrui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-974 patvirtinto savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-1044 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-852 „Dėl savivaldybės nemokamo maitinimo organizavimo komisijos sudarymo ir mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos p

Dėl biudžetinių įstaigų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, darbuotojų skaičiaus (etatų) nustatymo

Dėl lėšų, skirtų nemokamam mokinių maitinimui, perskirstymo

Dėl papildomo darbo

Dėl papildomo darbo

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos moksleivių atostogų

Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos rėmimo ir pasirengimo akreditacijai programos 2006-2008 m. tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos rėmimo ir pasirengimo akreditacijai programos 2006-2007 m. tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono ugdymo įstaigų 2006-2007 mokslo metų veiklos programoms

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2006 – 2008 metų strateginiam planui

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ 2006 – 2010 metų strateginiam planui

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos 2006–2009 metų strateginiam planui

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 2006 – 2010 metų strateginiam planui

Dėl Dovydo Mikulskio specialiojo ugdymo ir išlaikymo

Dėl Šilalės miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo investicijų projekto įgyvendinimo

Dėl negyvenamojo pastato nuomos

Dėl turto perdavimo

Dėl leidimo subnuomoti patalpas

Dėl duomenų įtraukimo į apskaitą

Dėl duomenų įtraukimo į apskaitą

Dėl turto perėmimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-1026 patvirtintos privatizavimo fondo lėšų 2006 metų sąmatos patikslinimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl turto perdavimo

Dėl turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn

Dėl lėšų skyrimo

Dėl turto perdavimo

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono degalinių išdėstymo schemos specialiojo plano papildymą

Dėl Marijos Dalios Vaičaitienės žemės sklypo tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimų Nr.T1-917 ir Nr.T1-918 pakeitimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) 2006 m., objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo daugiavaikėms šeimoms

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo

Katalogas: Tarybos sprendimai