Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-320 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-321 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-322 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo

Nr. T1-323 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo

Nr. T1-324 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-268 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos“ pakeitimo

Nr. T1-325 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Nr. T1-326 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams Šilalės rajone“

Nr. T1-327 Dėl pritarimo rengti ir teikti paraišką pagal regioninės pažangos priemonę „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“

Nr. T1-328 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Laukuviečiai“

Nr. T1-329 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai

Nr. T1-330 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-331 Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“

Nr. T1-332 Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą

Katalogas: Tarybos sprendimai