Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, vykusio 2016 m. gegužės 31 d., sprendimai

Numeris: T1-177 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-158 Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Nr. T1-159 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-161 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“

Nr. T1-162 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-163 Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-164 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Nr. T1-165 Dėl dalyvavimo projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“

Nr. T1-166 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-168 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje  esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-170 Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis

Nr. T1-171 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-173 Dėl socialinių paslaugų teikimo globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-176 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) įsteigimo ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2016-2018 metams, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai