Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vykusio 2024 m. sausio 18 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl pritarimo dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

Nr. T1-2 Dėl delegavimo į Tauragės apskrities Regioninę kultūros tarybą

Nr. T1-3 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo tvirtinimo

Nr. T1-7 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-8 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

Nr. T1-9 Dėl socialinės globos kainų Šilalės rajono socialinių paslaugų namų grupinio gyvenimo namuose patvirtinimo

Nr. T1-10 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-11 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-12 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą su Pabėgėlių priėmimo centru

Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-17 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo

Katalogas: Tarybos sprendimai