Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22 posėdžio, vykusio 2016 m. rugsėjo 29 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ pakeitimo

Nr. T1-235 Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Nr. T1-236 Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą

Nr. T1-237 Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą

Nr. T1-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.T1-203 “Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas” 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-239 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija“

Nr. T1-240 Dėl Šilalės r. Laukuvos sen. Laukuvos mstl. Eitvydaičių g. akligatvio projektavimo bei kapitalinio remonto darbų

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr.T1-268 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės kaimiškosios seniūnijos gyvenamosioms vietovėms“ pakeitimo

Nr. T1-242  Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvėms

Nr. T1-243 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo I. B.

Nr. T1-244 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo V. M.

Nr. T1-245 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės seniūnijoms pagal panaudos sutartis

Nr. T1-246 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-247 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo

Nr. T1-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-249 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Nr. T1-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1 -13 ,,Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo

Nr. T1-251 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-253 Dėl dalyvavimo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Katalogas: Tarybos sprendimai