Šilalės rajono savivaldybės tarybos 61 posėdžio, vykusio 2023 m. kovo 30 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Nr. T1-27 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2022 m. veiklos ataskaitai (Ataskaita)

Nr. T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-29 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-34 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2023–2025 metų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-35 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 metams patvirtinimo

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaimo gatvių pavadinimų suteikimo

Nr. T1-40 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje

Nr. T1-41 Dėl pritarimo dalyvauti 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje

Nr. T1-42 Dėl pritarimo dalyvauti 2021–2027 m. INTERREG VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programoje

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl leidimo vykdyti Šilalės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros projektavimo paslaugos pirkimą“ pakeitimo

Nr. T1-44 Dėl leidimo vykdyti vandens gerinimo įrenginių Didkiemyje ir Nevočiuose projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

Nr. T1-45 Dėl Dvaro Kaimo gatvės, esančios Šilalės mieste, rekonstravimo, įrengiant dviračių-pėsčiųjų taką, projekto parengimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Tenenių bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas

Nr. T1-48 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-49 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“

Nr. T1-50 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Eitvydaičių g. 9, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo

Nr. T1-51 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-52 Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą

Nr. T1-53 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-54 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-55 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-56 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-57 Dėl savivaldybės biudžeto lėšų maksimalaus dydžio socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti ir teikti nustatymo

Nr. T1-58 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio gaisrų gesinimo automobilio su įranga perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

Katalogas: Tarybos sprendimai