Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio, vykusio 2010 m. rugsėjo 30 d., sprendimai

Numeris: T1-238

rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiū

Dėl Šilalės miesto Zobelijos gatvės šaligatvio remonto

Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

Dėl turto nurašymo

Dėl leidimo VšĮ Šilalės rajono ligoninei atlikti rekonstrukcijos ir remonto darbus

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl klasių komplektų skaičiaus patikslinimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2010-2011 mokslo metais

Dėl Šilalės rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl įgaliojimo tvirtinti pietų, papildomo socialiai remtinų mokinių maitinimo valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-84 patvirtinto 2010 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos

Dėl Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl patalpų panaudos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės žemėtvarkos skyriui

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei įsigyjant skaitmeninį rentgeno aparatą

Katalogas: Tarybos sprendimai