Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio, įvykusio 2021 m. sausio 29 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-25

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-3 Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo

Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo

Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo ir kofinansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-7 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-141 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų“ pakeitimo

Nr. T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-9 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2020 m.

Nr. T1-10 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-11 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Šilalės miesto pušyno sporto aikštelių remontui ir priežiūrai

Nr. T1-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas“ pakeitimo

Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-261 „Dėl papildomų lėšų skyrimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai vykdyti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimo ir teritorijos sutvarkymo projektą“ pakeitimo

Nr. T1-14 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-17 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-20 Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje

Nr. T1-21 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-135 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų pavirtinimo“ pakeitimo     Negalioja nuo 2021-05-04

Nr. T1-24 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai