Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, vykusio 2010 m. spalio 28 d., sprendimai

Numeris: T1-273

rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 10.13, 10.16, 10.22, 10.36, 11.8, 30.5, 50, 173 punktų pakeitimo ir Reglamento papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių išmokų su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos patvirtinimo

Dėl komisijos sudarymo pirkti patalpas Dalios Grinkevičiūtės memorialiniam muziejui steigti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės miesto seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų Atestavimo komisijos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai projekto vykdymui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl paraiškos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ rengimo“ pakeit

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo

Dėl Šilalės rajono bendrojo plano pakeitimo procedūros organizavimo

Dėl Šilalės miesto kvartalinių gatvių įrengimo schemos tvirtinimo

Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialiojo plano tvirtinimo

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl pritarimo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ galimybių studijai ir projekto įgyvendinimui

Dėl 2009 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono kapinių statinių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T1-285 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šilalės miesto vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukim

Dėl buto, esančio Alkos g. 4, Žadeikių sen., Šilalės r. sav., išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Balsių kaimo bendruomenei „Paneruotis“

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Iždonų kaimo bendruomenei

Dėl pastato suteikimo panaudos pagrindais Vytogalos kaimo bendruomenei

Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centrui

Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo

Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

Dėl kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšų viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei projekto „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ netinkamoms išlaidoms finansuoti

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Katalogas: Tarybos sprendimai