Savivaldybės tarybos 28 posėdžio, vykusio 2009 m. rugpjūčio 6 d., sprendimai

Numeris: T1-239

sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

Dėl lėšų skyrimo projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas“ įgyvendinimui

Dėl lėšų skyrimo projekto „Kaltinėnų kultūros namų, Šiauduvos laisvalaikio salės bei Bijotų senosios mokyklos modernizavimas gerinant bendruomeninę infrastruktūrą ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę“ įgyvendinimui

Dėl lėšų skyrimo projekto „Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir sutvarkymas“ įgyvendinimui

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės pastato J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje, renovavimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui rengti ir teikti paraišką

Dėl leidimo rengti Tūbinių gyvenvietės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos įrengimo techninį projektą

Dėl leidimo rengti Kvėdarnos, Bijotų ir Žadeikių seniūnijų administracinių pastatų (patalpų) rekonstrukcijos techninius projektus

Dėl leidimo rengti Pajūrio, Laukuvos ir Kaltinėnų seniūnijų administracinių pastatų rekonstrukcijos techninius projektus

Dėl leidimo rengti Didkiemio, Tenenių ir Upynos seniūnijų administracinių pastatų rekonstrukcijos techninius projektus

Dėl leidimo rengti Šilų, Balsių, Bytlaukio ir Kalniškių gyvenviečių apšvietimo sistemų įrengimo techninius projektus

Dėl leidimo Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ rengti ir teikti paraišką

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2009 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Bijotų seniūnijoje, Antininkų ir Košių I gyvenamosiose vietovėse

Dėl Bendradarbiavimo sutarties sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Dėl kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo

Dėl Pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-23 patvirtinto 2009 metų melioracijos darbų sąrašo pakeitimo

Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono sporto mokyklą tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje

Dėl Mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo

Dėl mokyklinio autobuso

Dėl viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl patalpų panaudos Obelyno kaimo bendruomenei“ pakeitimo

Dėl leidimo lengvatinėmis sąlygomis parduoti pastatus

Dėl Bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų sutarčių sudarymo dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo

Katalogas: Tarybos sprendimai