Savivaldybės tarybos 19 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. spalio 30 d., sprendimai

Numeris: T1-393

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ papildymo“ pakeitimo

Dėl Merų pakto pasirašymo

Dėl 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-80 patvirtinto Šilalės rajono saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Bijotų seniūnijai

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Dėl pritarimo Šilalės rajono švietimo centro 2008-2012 metų strateginiam planui

Dėl pritarimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos 2008-2011 metų strateginiam planui

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo

Dėl Šilalės rajono apylinkės prokuratūros administracinio pastato statybos

Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei rengti ir teikti paraišką „Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų vystymas Šilalės rajono ligoninėje“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-238 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti)

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Pajūrio, Šilalės kaimiškosios, Traksėdžio ir Upynos seniūnijų teritorijose esančių automobilių stovėjimo aikštelių apskaitymo buhalterinėje apskaitoje

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų panaikinimo

Dėl Grimzdų pradinio ugdymo skyriaus patalpų perdavimo

Dėl Gineikių pradinio ugdymo skyriaus patalpų perdavimo

Dėl negyvenamųjų patalpų pardavimo

Dėl leidimo naudotis patalpomis

Dėl garažo, esančio Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalėje, panaudos

Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn

Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo VšĮ Šilalės rajono ligoninėje

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, detaliojo plano tvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos 2008-2012 metų strateginiam planui

Dėl turto perėmimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Šilalės autobusų parkas“ papildymo

Dėl Dionizo Poškos Baublių muziejaus turto perdavimo

Katalogas: Tarybos sprendimai