Savivaldybės tarybos 29 posėdžio, vykusio 2005 m. lapkričio 4 d., sprendimai

Numeris: T1-900

sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų pakeitimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono ugdymo įstaigų 2005-2006 mokslo metų veiklos programoms.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl socialinio būsto 1 kv. metro pirkimo kainos nustatymo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl atstovavimo Viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniuose dalininkų susirinkimuose.

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T1-692 pakeitimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. T1-825 „Dėl Šilalės krašto muziejaus“ pakeitimo.

Dėl kuro kainų mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-614 patvirtinto Savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T1-691 patvirtinto 2005 metų melioracijos darbų sąrašo patikslinimo.

Dėl turimų paskolų refinansavimo UAB „ Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl turto perdavimo.

Dėl pritarimo projektui „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros II etapas“ ir lėšų skyrimo bendrafinansavimui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-586 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos investiciniam projektui „Aktyvaus turizmo (poilsio) paslaugų infrastruktūros komplekso sukūrimas Šilalės

Dėl projekto Šilalės rajono Šiauduvos gyvenvietės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra vykdymo metu sukurto turto valdymo ir eksploatavimo.

Dėl projekto Šilalės rajono Upynos miestelio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra vykdymo metu sukurto turto valdymo ir eksploatavimo.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumažinimo ir atleidimo bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.T1-637 pakeitimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai