Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. vasario 21 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-34 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų tvirtinimo

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio tvirtinimo

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-38 Dėl Tarpinstitucinės komisijos, kompleksiškai teikiančios pagalbą krizės metu, sudarymo

Nr. T1-39 Dėl ugdymo organizavimo modelio finansavimo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Nr. T1-40 Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo

Nr. T1-41 Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo

Nr. T1-44 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 metų ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-45 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje Struikų kaime

Katalogas: Tarybos sprendimai