Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vykusio 2022 m. vasario 24 d., sprendimai

Tarybos posėdžio I dalis     Tarybos posėdžio II dalis    Tarybos posėdžio III dalis  Tarybos posėdžio IV dalis  Tarybos posėdžio V dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-20 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

Nr. T1-26 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-27 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-28 Dėl leidimo tapti projekto „Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra“ partneriu

Nr. T1-29 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto “Upynos tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams” finansavimui gauti

Nr. T1-30 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-31 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti pažangos planą pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo” pakeitimo

Nr. T1-34 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2021 m.

Katalogas: Tarybos sprendimai