Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, vykusio 2024 m. balandžio 25 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-90 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-91 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

Nr. T1-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

Nr. T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-95 Dėl įgaliojimų suteikimo

Nr. T1-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-97 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Kvėdarna, Piliakalnio g. 16C, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-99 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-100 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nevočių kaimo bendruomenei

Nr. T1-101 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žvingių kaimo bendruomenei

Nr. T1-102 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-103 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-104 Dėl atminimo ženklų priėmimo pagal dovanojimo sutartį ir perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-105 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-106 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

Nr. T1-107 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-108 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-110 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-111 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-112 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-113 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-114 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-116 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-117 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-118 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-119 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-120 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

Nr. T1-122 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai