Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vykusio 2015 m. vasario 19 d. sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-13 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-14 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo 

Nr. T1-16 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 

Nr. T1-19 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio 

Nr. T1-20 Dėl pritarimo teikti paraišką

Nr. T1-21 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2016-2018 metų programai

Nr. T1-22 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Nr. T1-23 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“

Nr. T1-24 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Nr. T1-25 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

Nr. T1-26 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Nr. T1-27 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Nr. T1-28 Dėl leidimo įtraukti papildomą veiklą į projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“

Nr. T1-29 Dėl leidimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai nuomoti negyvenamąsias patalpas

Nr. T1-30 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2015 m. veiklos programos

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-34 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ pakeitimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai