Savivaldybės tarybos 12 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. vasario 14 d., sprendimai

Numeris: T1-78

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 metais atlikto darbo ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2007 metų darbo ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 metų veiklos plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo

Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, skaičiaus (etatų) patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2007 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdynų veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2008 metus

Dėl priedų tvirtinimo Pajūrio vaikų globos namų darbuotojams

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2008 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas (grupes) tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos direktoriaus Stasio Norbuto darbo sutarties

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento ir priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo

Dėl priedo nustatymo Daliai Baliutavičienei

Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos 2008 – 2012 metų strateginiam planui

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2009-2011 metų programai

Dėl įgaliojimų suteikimo

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas“

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės pastato J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono turizmo rinkodaros vystymas“

Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei rengti ir teikti paraišką

Dėl leidimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei rengti ir teikti paraišką „Radiologinės pagalbos paslaugų teikimo optimizavimas“

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Pajūrio ambulatorijai

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinei mokyklai

Dėl leidimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai koreguoti parengtą paraišką ir ją teikti

Dėl leidimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai koreguoti parengtą paraišką ir ją teikti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pakeitimo

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl Šilalės rajono taršių gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo

Dėl socialinio būsto fondo formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl turto investavimo UAB „Šilalės autobusų parkas“

Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl patalpų panaudos Nevočių kaimo bendruomenei

Dėl patalpų panaudos Obelyno kaimo bendruomenei

Dėl patalpų panaudos VšĮ Kvėdarnos ambulatorijai

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo

Dėl kompiuterių įrangos perėmimo

Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2008-2010 metų saugaus eismo programos tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl Vlado Stanio atleidimo iš Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei Kvėdarnos komunaliniam ūkiui

Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise

Dėl žemės sklypo įsigijimo ne aukciono būdu

Katalogas: Tarybos sprendimai