Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2015 m. rugsėjo 24 d., sprendimai

Numeris: T1-235 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-215 Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Nr. T1-216 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-220 Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų

Nr. T1-221 Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą ugdymo įstaigų vadovams

Nr. T1-222 Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-223 Dėl Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-224 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Nr. T1-225 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-226 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo

Nr. T1-227 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-229 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Nr. T1-230 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Nr. T1-231 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai